HOME    |    CONTACT & ROUTEBESCHRIJVING    |     WEBSHOP

WOGNUM

logo sv spartanen
Trekhaken.nl
sponsorkliks

Onze Subsponsoren:

baanbereik

Sponsoren:

wireitup

Inschrijfformulier afdeling Handbal

Gegevens

Achternaam Roepnaam
Voorletters Geslacht
Adres
Postcode Woonplaats
Geb.datum Geb.plaats
Nationaliteit
Telefoon Mobiel
Email
Soort legitimatie Nr.legitimatiebewijs
Bent u al eerdere lid geweest van een andere handbalvereniging?
Zo ja, wanneer voor het laatste en bij welke vereniging ?

Met ondertekening ga ik akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de Sportvereniging Spartanen.

Machtiging

De inning van het verschuldigde inschrijfgeld en de contributie gebeurt via automatische incasso.
Hiervoor verzoeken wij u onderstaande doorlopende machtiging in te vullen.

Incasso van de gelden geschiedt binnen 30 dagen na aanmelding.

S€PA
Doorlopende Machtiging
Sportvereniging Spartanen
Sportlaan 19
1687 BP WOGNUM
Nederland
Incassant ID: NL64ZZZ406240980000
Naam
Adres
Postcode Plaats
Rekeningnummer(IBAN)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan SV Spartanen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de contributiegelden voor het huidige seizoen en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sportvereniging Spartanen. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Toelichting inschrijvingsformulier

Bij inschrijving vragen wij uw aandacht voor het volgende:
  • Voor alle leden geldt een eenmalig inschrijfgeld van €15,00
  • Bij het inschrijfformulier dient er een pasfoto te worden ingeleverd. Dit i.v.m. de spelerspas van de NHV. Bij voorkeur de pasfoto digitaal aanleveren.
  • Wanneer u ouder bent dan 16 jaar, dient u het nummer van uw legitimatiebewijs te vermelden.
De gegevens zoals vermeld op het inschrijfformulier worden:
  • doorgegeven aan de NHV in verband met de aanmelding voor het NHV lidmaatschap;
  • opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten;
  • nooit, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, aan derden verstrekt.