HOME    |    CONTACT & ROUTEBESCHRIJVING    |     WEBSHOP

WOGNUM

logo sv spartanen
Trekhaken.nl
sponsorkliks

Onze Subsponsoren:

de-hypotheker

Sponsoren:

transportbedrijf-c-zwaan

Algemene Ledenvergadering

Aan alle leden, jeugdleden, ereleden, trainers, coaches, ouders jeugdleden en andere belangstellenden van SV Spartanen,

Hierbij nodigen we jullie uit voor de jaarlijkse Algemene LedenVergadering van SV Spartanen. De ALV zal gehouden worden op vrijdag 28 september om 20:30 in de kantine bij het voetbalveld van Spartanen aan de Sportlaan.

In juli is er al een bijzondere ledenvergadering geweest. Die was noodzakelijk om de voortgang in de renovatie van het sportcomplex te houden. Deze ALV is de reguliere jaarvergadering waarin het bestuur het reilen en zeilen van de vereniging verantwoord naar de leden.

De agenda voor de jaarvergadering is als volgt:
  1. Opening
  2. Goedkeuring notulen afgelopen bijzondere ledenvergadering (notulen kunnen ingezien worden op de website. Bekijk de notulen)
  3. Mededelingen
  4. Financieel jaarverslag seizoen 2011/2012 en begroting 2012/2013; kascontrole
  5. Jaarverslag afdeling handbal
  6. Jaarverslag afdeling voetbal
  7. Renovatie sportcomplex
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

hopende op een grote opkomst en belangstelling tot vrijdag 28 september

Na de ledenvergadering zal er samen met de aanwezige leden en alle vrijwilligers nog een borrel worden gedronken.

Met vriendelijke groet
Voorzitter Jack Stam

Namens het bestuur van SV Spartanen

geplaatst op 1-9-2012