HOME    |    CONTACT & ROUTEBESCHRIJVING    |     WEBSHOP

WOGNUM

logo sv spartanen
Trekhaken.nl
sponsorkliks

Onze Subsponsoren:

baanbereik

Sponsoren:

de-greeuw

Zonder respect geen voetbal

 Afgelopen weekend was het stil op de amateurvoetbalvelden,
naar aanleiding van de trieste dood van grensrechter Richard
Nieuwenhuizen op 2 december jl.

Ook bij onze vereniging werden er natuurlijk geen wedstrijden
gespeeld. In plaats daarvan is het bestuur bij elkaar gekomen
om aan de hand van een aantal vragen te bespreken hoe we binnen
Spartanen met fysiek of verbaal geweld omgaan en wat voor een
veilige omgeving voor spelers, vrijwilligers en supporters
nodig is. Hieronder een korte weergave.

Verbaal geweld langs de lijn
Door de aanwezigen worden geconstateerd dat het gedrag van
ouders/supporters en begeleiders langs de lijn wordt
gereflecteerd in het veld. Wanneer spelers door mensen aan de
kant worden opgejut, dan heeft dat gevolgen op de manier waarop
scheidsrechter en grensrechter door de spelers worden bejegend.

Een andere situatie die door de aanwezigen wordt genoemd is
wanneer bijvoorbeeld het 1e op zondag speelt en waarbij een
beslissing van de grensrechter van de tegenpartij, nogal eens
wil leiden tot veel misbaar aan de kant. Het effect dat dit
heeft op de jeugd, die dan vaak in grote getale langs het
hoofdveld aanwezig is, wordt groot genoemd. De negatieve impact
die dit op de jeugd heeft moet daarom niet onderschat worden.

Om verbaal het verbale geweld op te lossen, heeft iedereen een
rol. Allereerst moeten we naar ons eigen gedrag kijken, want
voorbeeldgedrag is cruciaal voor de jeugd. Daarnaast hebben
begeleiders (richting de eigen supporters en richting
begeleiding van de tegenpartij) een belangrijke rol. Zij zijn
de vertegenwoordigers van de vereniging en kunnen vaak
makkelijker mensen die over de schreef gaan aanspreken. Ook de
bestuursdienst die op zaterdag en zondag aanwezig is heeft een
belangrijke rol. Zij  kunnen begeleiders, spelers en
toeschouwers aanspreken op hun gedrag en bijvoorbeeld een
scheidsrechter (helemaal daar waar het de jeugd betreft) zo
nodig in bescherming nemen. Kortom, we kunnen allemaal ons
steentje bijdragen aan het voorkomen van verbaal geweld langs
de lijn.

Verbaal en/of fysiek geweld in het veld
Spelers zijn samen met de begeleiding de ambassadeurs van onze
vereniging. Dat betekent dat er op sportieve manier op het veld
mag worden gestreden, maar dat dit nooit mag leiden tot
agressie jegens de scheids- en/of grensrechter of tegen spelers
van de tegenpartij. Alle aanwezigen delen dit standpunt en er
wordt dan ook snel overgegaan tot wat bestuur en of begeleiders
zouden moeten doen, wanneer het dan toch gebeurt. Dat begint al
aan het begin van het seizoen door met spelers en ouders de
afspraken te delen hoe we als vereniging en team met
sportiviteit omgaan. Wanneer verbaal of fysiek zich dan toch
voordoet, dan heeft de begeleider/coach van het team een
belangrijke rol. Deze moet bij daar waar nodig spelers
tijdelijk (korte afkoelingsperiode) of blijvend (voor serieuze
situaties) van het speelveld verwijderen. Dit in het belang van
de speler zelf en van de vereniging.

Onze verenigingsscheidsrechters spelen ook een rol spelen.
Voorafgaand aan de wedstrijd moeten zij goede afspraken maken
met de begeleiders/spelers op welk gedrag zij worden
aangesproken en wat de consequenties daarvan zijn. Dat zorgt
voor duidelijkheid en acceptatie.

Wat gaan we als vereniging doen
Woorden zijn mooi, maar daden zijn beter. Onder dit motto
hebben we met elkaar gekeken wat we als vereniging nu gaan doen
naar aanleiding van deze discussie. 

Allereerst gaan we als vereniging een aantal simpele
uitgangspunten opstellen, zeg maar spelregels hoe we als
vereniging willen functioneren. Het belangrijkste uitgangspunt
is Respect: respect voor onze vrijwilligers, voor de spelers
van onze eigen vereniging én die van de tegenstander en ook
de opstallen en materialen. Zo zullen we er nog een paar
opstellen en deze frequent communiceren naar de spelers,
bezoekers etc.

Daarnaast gaan we onze (nieuwe) begeleiders en trainers beter
begeleiden. Dit gaan we doen door hen vooraf goed te informeren
wat er van hen wordt verwacht en hoe ze moeten handelen indien
één of meer spelers van zijn team zich misdraagt.

Naast de bovenstaande acties zullen er nog meer plannen worden
gemaakt en ook in daden worden omgezet om ervoor te zorgen dat
er binnen de vereniging een prettig sportklimaat heerst, waar
positiviteit en sportiviteit hand in hand gaan.

We roepen al onze leden op om na te denken welke rol zij kunnen
spelen bij het creëeren van een veilig en sportief sportklimaat
en dagen iedereen uit om het bestuur van goede ideëen te
voorzien. Samen staan we sterk en zonder respect geen voetbal!

Het voetbalbestuur

geplaatst op 12-12-2012