HOME    |    CONTACT & ROUTEBESCHRIJVING    |     WEBSHOP

WOGNUM

logo sv spartanen
Trekhaken.nl
sponsorkliks

Onze Subsponsoren:

de-hypotheker

Sponsoren:

cafe-restaurant-partycentrum-stam

Verslag Bijzondere ledenvergadering 13 juli

Aan: alle leden, ereleden, trainers, coaches en ouders / verzorgers van jeugdleden van Sportvereniging Spartanen


Uitnodiging voor een bijzondere ledenvergadering van SV Spartanen op vrijdag 13 juli aanvang 20:00 uur in de kantine bij het voetbalveld.

Zoals jullie weten zijn er inmiddels ver gevorderde plannen om de bestaande faciliteiten grondig op te knappen. Nu moet het financiële dekkingsplan door de leden goedgekeurd worden en moet zij akkoord gaan met het uitbrengen van een formele renovatie opdracht aan de Firma Wit Wognum. Om de vaart in de verbouwing te houden, willen we als bestuur voordat de vakantie periode aanbreekt de volgende stappen zetten en dus jullie goedkeuring daarvoor ontvangen.


Sinds 1 januari bestaat SV Spartanen. Hoewel er een bestuur actief is, hebben de leden zich nog niet uitgesproken over dit bestuur. Daarom zal in de bijzondere ledenvergadering een bestuursverkiezing gehouden worden. Voor alle bestuursfuncties heeft het tijdelijke bestuur kandidaten kunnen vinden:

 • Voorzitter Jack Stam

 • Penningmeester Mark Beemster

 • Secretaris Kees Tool

 • Afdeling voetbal Peter Molenaar

 • Afdeling handbal Renée Honing

 • Facilitaire zaken Frank Vlaar, Alphons Commandeur

 • Sponsor zaken Carlo Pietersma

Mochten andere leden zich kandidaat willen stellen voor een of meerdere functies, dan kunnen zij zich schriftelijk aanmelden bij het bestuur voor aanvang van de vergadering.


De agenda van de Algemene Ledenvergadering is:


 1. Welkom

 2. Bestuursverkiezing

 3. Instellen kascommissie

 4. Uitleg financiële dekkingsplan en opdracht voor de renovatie

 5. Rondvraag met betrekking tot dekkingsplan

 6. Stemming over het financiële dekkingsplan en de opdracht

 7. Voorstel contributieverhoging van €10,00 per lid


De ouders van onze jeugdleden, de trainers en de coaches hebben geen formeel stemrecht. Toch nodigen wij ook jullie uit voor deze bijzondere ledenvergadering, omdat wij hechten aan een breed draagvlak voor de ingrijpende financiële beslissingen waar de vereniging voor staat.


We hopen op een goede opkomst en veel wijsheid,


Bestuur SV Spartanen

 

verslag bijzondere ledenvergadering 

geplaatst op 15-7-2012