HOME    |    CONTACT & ROUTEBESCHRIJVING    |     WEBSHOP

WOGNUM

logo sv spartanen
Trekhaken.nl
sponsorkliks

Onze Subsponsoren:

baanbereik

Sponsoren:

de-greeuw

Buitengewone ledenvergadering vv Spartanen

Uitnodiging buitengewone ledenvergadering vv Spartanen

Graag willen wij u uitnodigen voor een buitengewone ledenvergadering op vrijdag 16 december 20.00 uur in de kantine van ons sportcomplex.

Zoals in de afgelopen jaarvergadering is toegelicht dienen we als vereniging een paar belangrijke besluiten te nemen nu de gemeente Medemblik heeft besloten dat vv Spartanen voorlopig op het huidige complex aan de Sportlaan zal blijven. De verouderde opstallen en de gestage groei van het aantal (jeugd)leden dwingt ons tot actie om te waarborgen dat wij op een prettige manier ons geliefde spelletje kunnen blijven uitoefenen.

Het bestuur komt met het voorstel om samen met de handbalvereniging Spartanen als fusievereniging door te gaan zodat we kunnen profiteren van de schaalvoordelen en als nieuwe gezonde en enthousiaste vereniging de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen zien.

We beseffen als bestuur heel goed dat dit een ingrijpend voorstel is en hopen daarom van harte dat de opkomst op deze buitengewone ledenvergadering groot zal zijn.

Tijdens de vergadering zal worden gestemd om per 1-1-2012 als fusievereniging verder te gaan met vanzelfsprekend nieuwe statuten. Indien blijkt dat niet de vereiste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is zal de vergadering worden gesloten en direct hierop zal een nieuwe vergadering worden geopend waarbij een 2/3 meerderheid van de aanwezige stemmen voldoende zal zijn om het fusievoorstel en de nieuwe statuten eventueel te bekrachtigen. Stemgerechtigde leden zijn leden die op 1 augustus van het lopende jaar 18 jaar of ouder zijn.

Uiteraard zijn ouders van de leden die de stemgerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, van harte welkom op deze vergadering. Voor de duidelijkheid, zij zijn dus wel uitgesloten van deelname aan de stemming.

Het bestuur heeft een fusievoorstel gemaakt waarin de achtergronden, argumenten en doelstellingen verder worden toegelicht.

Het fusievoorstel en de nieuwe statuten kunt via onderstaande links downloaden:

NIEUWE STATUTEN / FUSIEVOORSTEL

Nogmaals, als bestuur zouden wij het zeer waarderen dat u uw betrokkenheid toont en op de buitengewone ledenvergadering aanwezig zult zijn en uw stem uit zult brengen.

Bestuur vv Spartanen


geplaatst op 23-10-2011