HOME    |    CONTACT & ROUTEBESCHRIJVING    |     WEBSHOP

WOGNUM

logo sv spartanen
Trekhaken.nl
sponsorkliks

Onze Subsponsoren:

installatieburo-j-kamp

Sponsoren:

de-greeuw

21 oktober 2017 Spartanen GEMEENSCHAPSVEILING

21 oktober 2017 Spartanen GEMEENSCHAPSVEILING

Het is al weer 4 jaar geleden dat wij met SV Spartanen een veiling hebben georganiseerd om de aankleding van de kantine te bekostigen. Het was voor ons een unieke ervaring om dit op te zetten en uiteindelijk voor de vereniging een fantastisch bedrag van bijna € 40.000, -- op te halen. Het afgelopen jaar is het SV Spartanen bestuur druk bezig geweest om ervoor te zorgen dat er een 2e kunstgrasveld kon komen. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad dit akkoord bevonden. Niet alles wordt natuurlijk betaald, ook als SV Spartanen moeten we een substantieel bedrag bijdragen. Er werd geopperd of het mogelijk was om weer een veiling te organiseren. Na de leden van het oude veiling team gepolst te hebben, konden we aan het bestuur bevestigen dat we dit weer wilden oppakken. Naast het kunstgrasveld voor de voetbaltak, heeft ook onze handbaltak wensen die we graag willen verwezenlijken. Daar wij niet de enige vereniging zijn binnen Wognum hadden we het voorstel om het deze keer breder aan te pakken. Het idee is dan ook om andere verenigingen mee te laten profiteren van de gelden die de veilingavond opbrengt.

Het veiling comité van SV Spartanen zal de organisatie op zich nemen en hiervoor 50% van de opbrengst ontvangen, de andere 50% komt in aanmerking voor verdeling. Binnen het comité hebben we discussie gevoerd welke verenigingen hiervoor dan in aanmerking kunnen komen. Om dit te vergemakkelijken hebben we besloten om hiervoor een kader te stellen, met andere woorden er zijn een aantal criteria vastgesteld waaraan verenigingen moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een gedeelte van de opbrengst.

Criteria voor deelname:

* Betreft een vereniging uit de dorpskern Wognum (niet commercieel);

* Bestaat meer dan 5 jaar;

* Minimaal 25 leden uit de dorpskern Wognum.

Daar we nu nog geen zicht hebben hoeveel aanmeldingen wij gaan ontvangen, kan het zijn dat we keuzes moeten maken. Als we keuzes gaan maken, is het belangrijk voor u om te weten dat wij hierin de volgende zaken meenemen:

* Doel wat u wilt financieren is bijvoorbeeld niet uit de opbrengst van de vaste inkomsten (contributie, subsidie enz.) te realiseren;

* Doel moet het liefst iets tastbaars opleveren. (Huren van materialen, inhuren van diensten, organiseren van feesten, opvangen van tekorten in begrotingen komen niet direct in aanmerking)

Voorstel eigen inbreng vereniging (bijv. inbrengen originele kavels)

Komen we hier als veiling comité niet uit dan zullen we eventueel loten wie voor deelname in aanmerking komen. Ons streven is zo veel mogelijk verenigingen mee te laten doen, waarbij het financieringsdoel het zwaarste zal meewegen in deze beslissing.

Wat vragen we van u als vereniging?

Gaarne ontvangen wij het doel waaraan u het geld wilt besteden;

De hoogte van het benodigde bedrag om dit doel te realiseren. (Dit is meteen de maximumuitkering en mogelijk wordt een percentage hiervan uitgekeerd).

* Ledenlijst

U kunt zich aanmelden voor de Spartanen Gemeenschapsveiling tot en met 30 april door een email te sturen aan gemeenschapsveiling@spartanen.nl. Bij deze mail ontvangen we graag alle gevraagde info/stukken. Aanmeldingen na deze datum worden niet meegenomen.

geplaatst op 26-3-2017