HOME    |    CONTACT & ROUTEBESCHRIJVING    |     WEBSHOP

WOGNUM

logo sv spartanen
Trekhaken.nl
sponsorkliks

Onze Subsponsoren:

de-hypotheker

Sponsoren:

de-greeuw

Spelerspassen

Afgelopen weekeinde is er op de diverse amateurvoetbalvelden veel commotie ontstaan over de verlopen spelerspassen. Door de verscherpte controles van de scheidrechters hebben spelers en soms gehele elftallen niet kunnen voetballen omdat de spelerspassen waren verlopen. Ook ons vlaggenschip heeft hiermee te maken gehad. Pijnlijk omdat de trainer op het laatste moment zijn opstelling moest wijzigen.

Bij Spartanen zijn veel aanvragen voor nieuwe spelerspassen in omloop. Deze worden door de KNVB tijdig aan ons doorgegeven en ook door Spartanen direct aan de betreffende spelers doorgesluisd. Afgelopen zondag is gebleken dat de controle op de afwikkeling na het doorsturen van de aanvragen aan de spelers niet afdoende is geweest. Het is voor het de ledenadministratie ondoenlijk om iedereen na te bellen of alles ingeleverd en/of uitgereikt is. Daarom willen wij met ingang van heden onderstaande procedure in werking zetten:

De aanvragen voor nieuwe spelerspassen zullen via de ledenadministratie aan de TC senioren of jeugdcoördinatoren worden uitgereikt. Deze zullen de aanvragen aan de leiders of aanvoerders van de bewuste elftallen geven zodat zij de aanvraag voor een nieuwe spelerspas aan de bewuste speler kan geven. De speler zelf dient ervoor te zorgen dat de aanvraag tijdig en voorzien van een goede pasfoto terecht komt bij de ledenadministratie. Houdt hierbij rekening dat de verwerking van een nieuwe pas ca 2 weken in beslag neemt. De speler zelf is dus verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van zijn aanvraag! Als extra controle dient de elftalleider of aanvoerder zijn mapje met pasjes regelmatig door te lopen om te kijken of “de houdbaarheid “ van de spelerspasjes niet zijn overschreden. Bij dreigende overschrijding van de geldigheid van het pasje kan hij de speler aanspreken en komt een eventuele administratieve fout tijdig aan het licht. Meld dit dan direct aan de ledenadministratie.

Als een ieder zijn verantwoordelijk neemt zullen we verschoond blijven van pijnlijke uitsluitingen op het laatste moment van spelers aan de wedstrijd. Let wel: De speler zelf is eindverantwoordelijk voor de geldigheid van zijn of haar spelerspasje.

Wij rekenen en vertrouwen op jullie medewerking.

Namens het bestuur

Frans Jak
secretaris


geplaatst op 27-1-2011