HOME    |    CONTACT & ROUTEBESCHRIJVING    |     WEBSHOP

WOGNUM

logo sv spartanen
Trekhaken.nl
sponsorkliks

Onze Subsponsoren:

de-hypotheker

Sponsoren:

administratiekantoor-a-sinnige

Jaarvergadering. (weinig belangstelling dus tevreden leden!)

Op vrijdag 30 september heeft de s.v. Spartanen haar ledenvergadering gehouden. Naast het bestuur van de s.v. Spartanen en de bestuursleden van de afdeling voetbal en afdeling handbal waren er nog ongeveer 15 personen aanwezig. De meeste van de aanwezigen waren coördinator, begeleider of doen al vrijwilligerstaken bij de vereniging. Al met al dus weinig tot geen belangstelling van de leden en ouders van onze leden. Hieruit concluderen wij dat er dus heel veel tevreden leden en tevreden ouders van jeugdleden zijn.

Op de jaarvergadering heeft de penningmeester (Mark Beemster) het financieel jaarverslag toegelicht en wij kunnen meedelen dat het financieel gezien goed gaat met onze vereniging. Contributies voor het aankomende seizoen zijn gelijk gebleven. Een groot deel van de contributies wordt geïnd via automatische incasso een kleiner deel heeft vorige week de nota ontvangen en wij gaan ervan uit dat deze nota snel zal worden betaald.

Daarna hebben Reneé Honing (vzt. afdeling handbal) en Peter Molenaar (vzt. afdeling voetbal) het jaarverslag van beide afdelingen toegelicht.

Bestuursverkiezing: Bij de afdeling voetbal is wedstrijdsecretaris Ronald Wallaart gestopt met ingang van oktober. Op gepaste wijze zal Ronald tijdens een bijeenkomst van het bestuur van de afdeling voetbal worden bedankt voor zijn enorme inzet in de aflopen ruim tien jaar. Het bestuur van de afdeling voetbal heeft diverse personen benaderd en heeft deze positie niet in kunnen vullen. Wedstrijdsecretaris is een belangrijke functie binnen de afdeling voetbal en men heeft nu intern geschoven met het uitvoeren van de diverse taken om dit te kunnen opvangen. Tim Koenders vervult nu de rol van wedstrijdsecretaris. Ook de voorzittersfunctie van de afdeling voetbal was vacant en ook voor deze functie zijn diverse personen benaderd maar tot op heden is de opvolger voor Peter Molenaar niet gevonden. In de week voorafgaande aan de jaarvergadering heeft Peter besloten om ad interim als voorzitter nog een halfjaar door te gaan en hopelijk gaat de afdeling voetbal de komende maanden een nieuwe voorzitter verwelkomen. Als bestuur van de s.v. Spartanen vinden wij het top dat Peter deze beslissing heeft genomen en wij roepen u nogmaals op om ons met deze zoektocht te helpen. Weet u in u omgeving een man of vrouw waarvan u denkt dat zou wel eens een goede persoon zijn om leiding te kunnen gaan geven aan het bestuur en de coördinatoren van de afdeling voetbal. Geef die naam door aan een van de bestuursleden van de afdeling voetbal of aan ondergetekende en wij gaan in gesprek over de inhoud en uitvoering van deze functie met de mogelijke kandidaat. Het niet kunnen invullen van bovengenoemde functies baart ons wel zorgen. Spartanen een bloeiende vereniging qua aantal leden, qua financiën en qua complex kan toch  wel een voorzitter afdeling voetbal vinden!

In het nieuwe kalenderjaar hopen wij in de zomer een tweede kunstgrasveld aan te leggen in samenwerking met de gemeente. De investering hiervan is een enorm bedrag en de s.v. Spartanen heeft aangegeven in het overleg met de gemeente dat wij hier ook een bijdrage aan gaan leveren. Via de website houden wij u op de hoogte over deze ontwikkelingen.

Vragen tijdens de rondvraag waren er eigenlijk niet en hopelijk stelt u de vragen die u heeft gedurende het seizoen aan de diverse bestuursleden en coördinatoren.

Na een uurtje konden wij de vergadering aftikken en namens het bestuur van de s.v. Spartanen wens ik alle leden en ouders van jeugdleden een sportief en gezond seizoen 2016/2017 toe.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Jack Stam

Vzt. s.v. Spartanen

 

 

 

geplaatst op 3-10-2016